תקנון האתר

תקנון האתר
 
כללי
 
אתר האינטרנט www.tamareshotels.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של  טמרס מלונות בע"מ, ח.פ. 512314386, מפעילת רשת מלונות "Tamares" ברחבי הארץ (להלן: "הרשת"). הזמנת חבילות נופש לאחד ממלונות הרשת, אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות הארצי של הרשת בטלפון שמספרו 09-9520808 או באמצעות חיוג מקוצר 5411* או באמצעות אתר זה. כל המזמין חבילות נופש דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין  ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד הרשת ו/או מי מטעמה.
 
הזמנת חבילות נופש
 
כל המזמין חבילת נופש דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי. 
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לרשת ו/או למי מטעמם.  פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם
ההגעה למלון.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה. 
 
תנאים והגבלות
 
א. המחירים השיקליים באתר כוללים מע"מ. המחירים הדולריים באתר אינם כוללים מע"מ ומיועדים לאזרחים זרים בלבד. אזרחים ישראליים שיבצעו הזמנה במחיר הדולרי יחוייבו לשלם את תוספת המע"מ למחיר ההזמנה. למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת חבילות נופש דרך האתר בדולרים על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על-פי השער היציג שנקבע ביום התשלום על- ידי בנק ישראל.
ב. הרשת רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת חבילות הנופש ואת מחירי החבילות.
ג. מספר המקומות במלונות הרשת מוגבל וביצוע הזמנת חבילות נופש הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה ( בעונת הקיץ קבלת החדרים בשעה 16:00). בשבתות וחגים קבלת החדר כשעה לאחר יציאת השבת או החג. 
ה. הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
ו. תינוק - מי שגילו עד 2. ילד - מי שגילו בין .2-12
ז. הזמנת חבילות נופש ואירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ח. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הרשת.
ט.ל.ח.
 
ביטול הזמנה
 
דמי ביטול בעונה רגילה:
ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תאריך ההגעה - ללא חיוב.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 24 שעות לפני ההגעה, יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
דמי ביטול בחגים עבריים ולועזיים וכן במהלך חודש אוגוסט:
ביטול הזמנה עד 7 ימים לפני הגעה - ללא חיוב.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 7 ימים לפני ההגעה, יחויב במלוא עלות ההזמנה.
החזר כספי בגין ההזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז - 2017 ובאחת הדרכים הבאות: 
 
א. בעל פה, קרי – בטלפון אל מרכז ההזמנות הארצי של הרשת, שמספרו 09-9520808 או באמצעות חיוג מקוצר 5411* או בהודעה בעל פה במקום העסק.
ב. בדואר רשום למרכז ההזמנות של טמרס שכתובתו:ספיר 1, בית אמפא, הרצליה
ג. בדואר אלקטרוני בכתובת:reservation@tamareshotels.co.i
ד. בפקסימיליה למס': 09-9528251 
ה. באתר האינטרנט של טמרס: www.tamareshotels.co.il
בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.