תקנון האתר

תנאי שימוש באתר ובשירותי מלון דניאל הרצליה
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מלון דניאל הרצליה בע"מ ("המלון", "אנו", "שלנו" או "אנחנו") שכתובתו https://www.tamareshotels.co.il/daniel-herzliya-hotel  ("האתר"). יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. 
בהרשמה לאתר או באמצעות שימושך באתר או בשירותים, אתה (או "המשתמש") מסכים כי  לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נא הימנע מלגשת או לעשות שימוש באתר ובשירותים. 
שים לב כי השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 
1. כללי והרשמה לאתר.
1.1 במסגרת האתר, תוכל להזמין את השירותים שלנו כפי שיופיעו מעת לעת באתר. השירותים שלנו כוללים, בין היתר, את שירותי האירוח במלון ("שירותי אירוח"), חבילות טיפולי ספא ("שירותי ספא"), שירות השכרת חדרים, הסעדה ושירותים נוספים לטובת לאירועים ("שירותי אירועים") וכדומה ("השירותים"). ניתן להזמין באתר שירותי אירוח ושירותי ספא באמצעות טפסים מקוונים. לא ניתן להזמין אירועים באמצעות האתר. להזמנת אירועים יש ליצור קשר עם המלון בטלפון: 09-9528232 או במייל: [email protected]. כל סוגי השירותים עשויים להיות כפופים לתנאים פרטניים נוספים לרבות מבצעים. תנאים נוספים אלו עשויים להופיע באתר בחלק הרלוונטי המתאר את השירות שאתה מתעניין בו או שיימסרו לך באופן אישי באמצעות ערוצי התקשורת השונים של המלון כגון דוא"ל, טלפון וכדומה. בהזמנתך את השירות אתה מסכים לכך שבאחריותך לבדוק את התנאים הנוספים לפני רכישת השירות שאתה מתעניין בו. במידה ואינך מסכים לתנאים הנוספים ייתכן שלא תוכל להזמין את השירות. 
1.2 לצורך הרשמה לאתר וכן לצור הזמנת שירותים, תצטרך למסור לנו פרטים אישיים כמו כן, אנו נצבור אודותיך פרטים לגבי ההזמנות שביצעת באתר. לצורך תנאי שימוש אלו, "נתוני משתמש" הינם כל הפרטים האישיים שמסרת לנו וכל נתוני ההזמנות שהזמנת דרך האתר ו/או מוקד שירות הלקוחות שלנו. 
 
2. הצהרות והתחייבויות המשתמש.
אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי:
2.1 המידע שנמסר על ידך למלון, לרבות נתוני המשתמש וכל מידע אחר שנמסר על ידך באמצעות האתר ו/או השירותים, הוא מידע מלא, נכון ומדויק אודותיך וכי הוא נמסר מרצון חופשי;
2.2 במידה וחלו שינויים בנתוני המשתמש שלך, אתה תעדכן את המלון מיד לאחר שנודע לך על השינוי;
2.3 שימושך באתר ובשירותים ו/או מסירת נתוני משתמש למלון, אינה סותרת כל הוראת דין ו/או את תנאי השימוש;
2.4 אתה מאשר כי נתוני המשתמש וכל מידע אחר שתמסור במסגרת השירותים הינם שייכים לך או שיש לך את כל ההיתרים וההסכמות הנדרשים להחזיק בהם ולהעבירם למלון בקשר עם האתר ו/או השירותים.
 
3. קניין רוחני של המלון באתר ובשירותים.
3.1 זכויות הבעלות והקניין הרוחני באתר, בשירותים או בכל חלק מהם, ובכלל זה הטקסט, התמונות, המידע, החומרים והתכנים המופיעים בהם (למעט נתוני משתמש), וכן כל שיפור ו/או עדכון אשר יעשה בהם, שייכים אך ורק למלון. אנו שומרים על כל הזכויות באתר ובשירותים שלא הוענקו במפורש על פי תנאי שימוש אלו. "זכויות הבעלות וקניין רוחני" פירושן, כל הזכויות כלפי כל הסודות המסחריים, פטנטים, זכויות היוצרים, סימני שירות, סימני מסחר, ידע, או זכויות קניין רוחני דומות, וכן כל הזכויות המוסריות, הפרסום והזכויות הדומות מכל סוג על פי החוקים או התקנות של כל מדינה, רשות רגולטורית או רשות שיפוטית, מקומית או זרה. המלון יהיה רשאי לעשות שימוש בנתוני המשתמש בהתאם להוראות כל דין ומדיניות הפרטיות, לרבות לבצע ניתוחים של המידע. המלון יהיה הבעלים הבלעדי של כל מידע שיופק מנתוני המשתמש.
4. מדיניות פרטיות.
במסגרת שימושך באתר ובשירותים, המלון עשוי לאסוף מידע אישי אודותיך וכן תתבקש למסור מידע אישי לרבות נתוני המשתמש. פירוט אודות אופן האיסוף והשימוש במידע האישי נמצא במדיניות הפרטיות של המלון, בכתובת: https://www.tamareshotels.co.il/privacy-policy  ("מדיניות הפרטיות").
 
5. פעולות שאסור לבצע באתר ובשירותים.
האתר והשירותים נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המלון הינו אסור. בנוסף, אתה מתחייב שלא, ולא לאפשר לאחרים: 
א. להעתיק (למעט לצורכי גיבוי), לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם, או לשלב את האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם לתוך תוכנה אחרת; 
ב. להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים בקשר עם האתר ו/או השירותים;
ג. לבצע פעולות בשם אדם אחר שאינו המשתמש, למעט אם מדובר בפעולות המבוצעות על-ידי בן משפחה לטובת בן המשפחה הרלוונטי ובאישורו;
ד. למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להפיץ, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלו לכל אדם אחר;
ה. לעשות שימוש באתר, בשירותים על מנת לעזור או לבצע פעולה לטובת אחר תמורת תשלום או למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לשירותים, לרבות שימוש בכל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר ו/או בשירותים או שנמסר למשתמש על ידי המלון או באמצעותו;
ו. לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי השירותים, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של שירות מתחרה;
ז. לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של השירותים או ניסיון לגלות את קוד המקור של השירותים ו/או האתר;
ח. להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של המלון ללא אישורנו בכתב ומראש;
ט. להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעת קניין או זיהוי קנייני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או המוצגות באתר ו/או השירותים או באמצעותם;
י. להעלות רכיב או תוכנה המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים;
יא. למסור למלון מידע, לרבות נתוני משתמש, שאינו מדויק, שהינו חסר, שהינו מזויף, שהינו שקרי או שיש בו בכדי להטעות;
יב. לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי שימוש אלו או להוראת כל דין.
 
6. מניעת גישה או סגירת חשבון ושמירה על מידע.
6.1 המלון יהא רשאי, בכל זמן, לחסום למשתמש את הגישה לאתר או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות וכן למחוק מידע של משתמש במידה והמלון זיהה כי פעילות המשתמש מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.
6.2 המלון לא יהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתו להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או השירותים ואי זמינות נתוני המשתמש כתוצאה מכך.
7. קישורים לאתרי צד ג'. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אחרים שאינם בבעלות או בשליטת המלון ("אתרי צד שלישי"). המלון אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע המופיע באתרי צד שלישי. השימוש באתרי צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים בהם. לפיכך, ככל שיש באתר קישורים לאתרי צד שלישי, לא ישא המלון באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. כמו כן, המלון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של אתרי צד שלישי שתגיע אליהם באמצעות האתר. בעשיית שימוש באתר אתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו באתרי צד שלישי.
 
8. ביטול הזמנות.
8.1 ביטול או שינוי הזמנות יעשה לפי מדיניות הביטול המופיעה באתר בלינק זה: https://www.tamareshotels.co.il/cancellation
 
9. הגבלת אחריות.
9.1 המלון ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם מספקים את השירותים ללא קבלת אחריות על נתוני המשתמש, הטפסים המקוונים ו/או הגשתם. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי למסירת נתוני משתמש מלאים, מדויקים ונכונים, לנכונותם ולהתאמתם לצרכיו. מבלי לגרוע מן האמור, המלון ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת סוג השירות, חבילת הנופש, חבילת הספא, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר. המלון /או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הקלדת פרטי הזמנה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.
9.2 המלון מספק את האתר, השירותים וכן כל מידע, תוכן ושירותים המסופקים בקשר עמם כמות שהם ("AS IS"), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, התחייבויות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסויימת, בעלות, אי הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות, והתחייבויות הנובעות מכוח חוק או מכוח מסחרי או נוהג מסחרי. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המלון בגין האמור לעיל והשימוש באתר ובשירותים וההסתמכות עליהם ייעשו אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
9.3 המלון אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המלון, זמין בכל עת, נקי משגיאות ו/או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן. 
9.4 המלון איננו מבטיח ואיננו ערב לכך כי מערכותיו ומאגרי הנתונים שלו, העשיות לכלול נתוני משתמש, לא יפרצו או יודלפו וכי נתוני המשתמש לא יושגו על ידי צד ג' שאיננו מורשה. המשתמש מסכים כי כל עוד המלון ינקוט באמצעים סבירים בקשר לאבטחת נתוני המשתמש, המלון לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לו כתוצאה מפריצה למערכות המלון לרבות האתר.
9.5 המלון לא יישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי,  עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי  מכל סוג שהוא או לכל פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של משתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, והכל בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים או להעדר אפשרות להשתמש בהם, או הסתמכות עליהם, אפילו אם המלון קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו. 
9.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של המלון, בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות, בגין פיצויים או אובדן או נזקים ישירים שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בשירותים, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבל בפועל המלון באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש באתר ו/או בשירותים (אם בכלל).  
ידוע למשתמש כי המלון הסכים להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי המלון מסתמך על כך.
 
10. שיפוי. אתה מסכים להגן על, לשפות ולפטור את המלון עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו, יועציו או מי מטעמם, מפני ובגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, חבות אובדן רווח, תשלום, עלות או כל הוצאה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, שנגרמו למי מהם עקב או כתוצאה מ: (א) שימושך באתר ובשירותים; (ב) הפרת תנאי מתנאים אלו, ו/או הפרת החוק על ידך; (ג) נתוני המשתמש, לרבות אם אינם נכונים, מלאים ומדויקים; ו/או (ד) ביצוע הזמנה על ידך. 
 
11. תקופת תנאי השימוש וסיומם.
11.1 תנאי שימוש אלו בתוקף עד אשר יסתיימו על ידינו או על ידיך. אם אתה מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו או כל תיקונים שיבוצעו בהם בעתיד, או אם לא תהא שבע רצון משירותים ו/או האתר מכל סיבה שהיא, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו להפסיק להשתמש באתר באופן מידי. 
11.2 לאחר סיום תנאי שימוש אלו, עליך לחדול משימוש בשירותים והאתר. סעיף ‏11.2 זה וסעיפים ‏2 (הצהרות והתחייבויות המשתמש), ‏3 (קניין רוחני של המלון באתר ובשירותים), ‏4 (מדיניות פרטיות), ‏5 (מניעת גישה או סגירת חשבון ומחיקת מידע), ‏9 (הגבלת אחריות), ‏10 (שיפוי), ‏13 (סמכות שיפוט), ‏14 (תחולה ועדכון תנאי השימוש), ו-‏15 (שונות) ימשיכו לחול לאחר סיום תנאי שימוש אלו.
 
12. המחאה. תנאי שימו אלו וכל זכויות ורישיונות שהוענקו במסגרתם, לא יועברו או יומחו על ידך, אולם המלון רשאי להמחותם ללא כל הגבלה.  
 
13. סמכות שיפוט. על תנאי שימוש אלו חלים דיני מדינת ישראל ותנאי השימוש יפורשו על פיהם, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בתל אביב יפו. חרף האמור לעיל, אנו רשאים לתבוע סעדים זמניים בכל בית משפט מוסמך. 
 
14. תחולה ועדכון תנאי השימוש. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). המלון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר, ויחולו גם ביחס לכל שינוי או שדרוג שיבוצעו באתר או בשירותים. 

15. שונות. תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות אחרות שפורסמו על ידנו בנוגע לאתר ו/או השירותים, יהוו את ההסכם הכולל בינך ובין המלון בנוגע לאתר ולשירותים. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות כאמור, תנאי ההודעה הרלבנטית יגברו בנוגע לנשוא ההודעה. כל תיקון לתנאי שימוש אלו לא יהא מחייב אלא אם ייעשה בכתב וייחתם על ידי המלון. אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בתנאי שימוש אלו הנה בלתי תקפה, אזי היעדר התוקף של הוראה כאמור לא ישפיע על תוקף יתר הוראות תנאי שימוש אלו, אשר יישארו בתוקף מלא. כל ויתור על כל הוראה בתנאי שימוש אלו לא ייחשב ויתור נוסף או מתמשך על הוראה כאמור או על כל הוראה אחרת, ואי טענה מצדו של צד לתנאי שימוש אלו לכל זכות או תנאי בהם לא תהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור. אתה מסכים לכך כי כל דרישה או תביעה, הנובעת או הנוגעת לאתר ו/ השירותים, צריכה להיטען תוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תושתק לעד. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של המלון הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור.
עודכן לאחרונה: דצמבר 2021